MEATEQ G2030L

Artnr: G2030L

MEATEQ Köttkvarn typ G2530 tillverkas i rostfritt material EN 1.4301 eller delvis tillverkat i normalt stål och lackerat. Kvarn G2530 används till malning av frysta, förkrossade, upptinade eller färska produkter som kött, fett, fisk, avfall från slakteri, mm. Kvarnen har en påfyllnadstratt på cirka 200 liter och självmatande kvarnskruv med diameter 200 mm. Kapacitet upp till cirka 10 ton/tim beroende på hur kvarnen matas, typ av produkt att mala samt hålens storlek i hål skivor.Kvarn typ G2530 levereras med skydd över utmatningen med  mekanisk eller elektrisk säkerhetslåsning.

MEATEQ köttkvarn typ G2530 levereras med IP54 standard fabrikat av elmotor upp till 37 kw / 50 Hp. Standard fabrikat av växel, remskivor och kilremmar. Runt kvarnskruvens drivkoppling är det justerbara och utbytbara packningar för att minimera eventuellt läkage.

MEATEQ köttkvarn typ G2530 levereras med 2 st knivar, 1 st förskär och 2 st hålskivor. Med separat distansring kan kvarnen användas med 1 st kniv, 1 st förskär och 1 st hålskiva. Detta beroende på vilken produkt som skall malas och sönderdelningsbehov. Hålskivans diameter 250 mm. Kvarnens vikt är cirka 1400 kg.

Motor 400 V upp till 37 Kw / 50 Hp

EXTRA UTRUSTNING:
► Extra påfyllnadstratt.
► Vagn för kvarnskruv.
► Kvarnskruv i rostfritt stål.
► Lyftare för skänkvagnar.
► Elektrisk startutrustning.
► Motoralternativ.
► Smältrör för fett.