MEATEQ G4090S

Artnr: G4090S

MEATEQ kvarnar används för malning av frysta eller färska produkter såsom kött, fett, fisk, ben, slakteri slaktbiprodukter m.m.

MEATEQ kvarnar serie 400 är utrustade med en generöst tilltagen tratt vilket möjliggör malning av standardiserade frysta block på upp till 80x60x20 cm..

MEATEQ kvarnar serie 400 har en kapacitettill malning upp till ca 25 ton / timme beroende på matningshastighet, typ avprodukter och storlek av hål i hål skivor.

MEATEQ kvarnar är utrustade med en fuktsäker IP54 standardmotor, växellåda, V-remstransmission och elektrisk startutrustning med tryckknappspanel. Kvarnar har starka lager för axiellt tryck och rullager för matningsskruv och knivset.

MEATEQ kvarnar är utrustade med en säkerhetssventiler över utloppet som standard och säkerhetsomkopplare för skyddet och servicedörrarna.

MEATEQ kvarnar serie 400 har knivset med en diameter på 412 mm. Hålskivor och knivar finns i de flesta befintliga diametrar och knivutförande beroende av de produkter som skall malas. Kvarnen har ett val av en eller två kniv-system beroende på den produkt som skall malas.

Motor 400 V up to 90 Kw / 125 Hp

EXTRA UTRUSTNING:
► Extra påfyllnadstratt. Höjd 500mm, kapacitet 600 liter.
► Vagn för kvarnskruv.
► Kvarnskruv i rostfritt stål.
► Lyftare för skänkvagnar.
► Elektrisk startutrustning.
► Motoralternativ.
► Smältrör för fett.