MEATEQ G4090S-L

Artnr: G4090S-L

MEATEQ Köttkvarn typ G4090 tillverkas i rostfritt material EN 1.4301, eller delvis tillverkad i stål kvalitet 355 som målas, eller helt av 355 stål kvalitet och målad. Kvarn G4090 används till malning av frysta, förkrossade, upptinade eller färska produkter som kött, fett, fisk, avfall från slakteri, mm.

Kvarnen har en stor påfyllnadstratt på cirka 300 liter, stor öppning för exempelvis frysta block upp till storlek 80 x 60 x 20 cm och självmatande kvarnskruv med diameter 400 mm. Kapacitet upp till cirka 20 ton/tim beroende på hur kvarnen matas, typ av produkt att mala samt hålens storlek i hål skivor.

 Kvarn typ G4090 levereras med skydd över utmatningen med mekanisk eller elektrisk säkerhetslåsning.

MEATEQ köttkvarn typ G4090 levereras med IP54 standard fabrikat av elmotor upp till 90 kw / 50 Hp. Standard fabrikat av växel, remskivor och kilremmar. Runt kvarnskruvens drivkoppling är det justerbara och utbytbara packningar för att minimera eventuellt läckage.

MEATEQ köttkvarn typ G4090 levereras med 2 st knivar, 1 st förskär och 2 st hålskivor. Med separat distansring kan
kvarnen användas med 1 st kniv, 1 st förskär och 1 st hålskiva. Detta beroende på vilken produkt som skall malas och sönderdelningsbehov. Hålskivans diameter 412 mm. Kvarnens vikt är cirka 2500 kg.

Motor 400 V up to 90 Kw / 125 Hp

EXTRA UTRUSTNING:
► Extra påfyllnadstratt. Höjd 500mm, kapacitet 600 liter.
► Vagn för kvarnskruv.
► Kvarnskruv i rostfritt stål.
► Lyftare för skänkvagnar.
► Elektrisk startutrustning.
► Motoralternativ.
► Smältrör för fett.