Kvalitet & Precision I små och stora format

Se våra produkter

Tillverkning

Som legoleverantör är vi vana vid små till medelstora serier i varierande material. Vi tillverkar t ex motstål, huggknivar,fixturer, skär till ismaskiner,bromsar, knivblock, motorbalkar,kedjebalkar, hydralblock, klingstyrningar, planslipar huggknivar o saxskär. Kan även tillverka kompletta målade och monterade maskinelement.