Kvalitet & Precision I små och stora format

Se våra produkter

Över 30 års erfarenhet och kunnande

JTB startade 1975 som ett renodlat sliperi för saxskär. Efter ett par år växte verksamheten med inriktning mot finbearbetade verktygsplattor i standardformat. Under 80-talet blev det vår viktigaste produkt och vi levererade i alla storlekar och format åt företag som SKF, Sandvik, och Uddeholm.

I början av 90-talet övergick produktionen mer åt vidareförädling av slipade produkter, såväl hel- som halvfabrikat. En utveckling som nu resulterat i att vi i allt större utsträckning tillverkar kompletta produkter och fixturer som utvecklas i samarbete med våra kunder. Några exempel på våra kunder är Bruks, Söderhamn Eriksson, Rosenqvist Rail AB och Huddig.

Februari 2006 köpte Tony o Ulrika Fallgren företaget och driver det sedan dess som ett familjeföretag.

Vår personal har mångårig erfarenhet och stort hantverksmässigt kunnande.