Kvalitet & Precision I små och stora format

Se våra produkter

Produkter

JTB vidareförädlar såväl hel- som halvfabrikat men levererar i allt större utsträckning kompletta produkter och fixturer som utvecklats i samarbete med våra kunder. Exempel på produkter som vi gör är flisledare, motstål, bromsar, knivblock, saxskär, kedjebalkar, hydralblock, fixturer, motorbalkar, rotorplatta, och klingstyrningar. Nedan följer ett litet axplock på bild av våra produkter.

Fixturer

Vi tillverkar allt från enkla mindre slipade fixturplattor till större komplexa fixturlösningar. Tack vare mångårig erfarenhet av olika uppspänningslösningar till verkstadsindustrin, arbetar vi med mycket kostnadseffektiva metoder. Se fullständig produktinformation nedan.

 Produktblad

Spännelement

Vi tillverkar ett antal olika underlägg och spännjärn för omgående leverans. Underläggen kan användas till positionering av detaljer då de har hål för styrpinne Ø16 H7 samt är planslipade på anliggningsytan och håller även hög noggrannhet på övriga ytor. Spännjärnen är gjorda för hög flexibilitet vid uppspänning av detaljen i styrda och manuella fräsmaskiner.

 Produktblad

Flisledare

JTB Stålslipning tillverkar flisledare till såväl mobila huggar som till stationära huggar. Flisledarna används främst av sågverk men även av pappers- och massaindustrin. Flisledaren sitter tillsammans med kniven i en huggtrumma. I en huggtrumma kan det finnas flera knivar och flisledare. Se fullständig produktinformation nedan.

 Produktblad

Knivar och hålskivor

JTB Stålslipning har en bred tillverkning av olika typer av knivar och hålskivor. Vi tillverkar köttknivar och hålskivor av höga kvalitetskrav till livsmedels- och foderindustrin. Hålskivorna fungerar så att köttet trycks via en matarskruv mot den roterande kniven som skär köttet som därefter matas genom hålskivan. Vi kan även slipa köttknivar och hålskivor kostnadseffektivt. Exempel på användare är kebableverantörer och foderproducenter. Se fullständig produktinformation nedan.

 Produktblad

Reserv- och slitdelar

Vi har erfarenhet från tillverkning av reserv- och slitdelar till de flesta målgrupper inom verkstads-, massa- och pappersindustrin och tunga fordon. JTB Stålslipning tillverkar reserv- och slitdelar utifrån underlag som skiss, CAD-ritning eller detalj. Vi anpassar oss efter kundens önskemål. Se fullständig produktinformation nedan.

 Produktblad

Slipade ämnen

JTB Stålslipning har i över trettio år slipat ämnen åt industrin. Vi har en särställning inom svensk verkstadsindustri när det kommer till att effektivt planslipa stora detaljer. Vårt kännetecken är precisionsslipning av stora detaljer, kvalificerad produktutveckling och vidareförädling av slipade produkter, såväl hel- som halvfabrikat. Se fullständig produktinformation nedan.

 Produktblad